Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

http://rolemasterblog.com/tag/traps/ NTG đặt tầm nhìn trở thành doanh nghiệp uy tín nhất trong tâm trí các gia đình Việt Nam mỗi khi cần gửi gắm con em đi du học hoặc tu nghiệp tại thị trường Nhật Bản và các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực.

http://palinkapictures.com/wp-login.php
 
 
 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh, lý do mà NTG tồn tại trên thị trường là thông qua những giải pháp triệt để về dịch vụ, mang đến cho khách hàng cơ hội vươn đến những nền giáo dục xuất sắc, hiện thực hoá mong muốn đưa các thế hệ con em Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như lời của Hồ Chủ Tịch. Chúng tôi chính là chiếc cầu nối, giúp người Việt Nam dễ dàng vượt qua các rào cản, tiếp cận đến kiến thức, kinh nghiệm ở các quốc gia khác.

 
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI